fbpx
  /    /  wflow.com

wflow.com integrations

Centralize data and automate business processes with wflow.com integrations

Streamline your business processes by centralizing your wflow.com data. Boost.space connects to your IT tools and helps aggregate their data into central databases. Data centralization serves as the foundation for easy collaboration across teams, process automation across tools, and data analysis with a complete story.

Integrate wflow.com with thousands of other apps in a few clicks.

14-day trial | No credit card required

Centralize data in Boost.Space with wflow.com integration Centralize data using ActiveCampaign integration, WooCommerce integration, Asana integration, Slack integration, wflow.com integration, wflow.com integration and 1100+ more!
wflow.com Triggers / Actions

Get a head start with our wflow.com integration templates or create your own

Načíst informace o souboru úložiště

Načte informace o souboru z úložiště

Odstranit soubor dokumentu

Odstraní soubor dokumentu

Načíst informace o složce úložiště

Načte informace o složce z úložiště

Vykonat API požadavek

Vykoná libovolný autorizovaný API požadavek.

Vytvořit dokument

Vytvoří nový dokument

Přidat štítek k dokumentu

Přidá štítek k dokumentu

Nastavit volitelná pole

Přidá nebo upraví hodnotu volitelných polí dokumentu

Nastavit volitelná pole včetně definice

Přidá nebo upraví hodnotu volitelných polí dokumentu včetně jejich definice

Vytvořit složku v úložišti

Vytvoří složku v úložišti

Odstranit dokument

Odstraní dokument

Odstranit soubor z úložiště

Odstraní soubor z úložiště

Odstranit složku z úložiště

Odstraní složku z úložiště včetně podřízených složek/souborů

Nahrát soubor k dokumentu

Nahraje soubor k dokumentu

Stáhnout hlavní soubor dokumentu

Stáhne hlavní soubor dokumentu

Přesunout soubor úložiště

Přesune soubor úložiště do jiné složky

Přesunout složku úložiště

Přesune složku v úložišti včetně jejího obsahu do jiné složky

Aktualizovat platby dokumentu

Aktualizuje seznam plateb dokumentu

Přejmenovat soubor úložiště

Přejmenuje soubor v úložišti

Přejmenovat složku úložiště

Přejmenuje složku v úložišti

Vložit časové razítko do souboru dokumentu

Vloží časové razítko do souboru dokumentu

Stáhnout soubor z úložiště

Stáhne soubor z úložiště

Nastavit volitelná pole souboru v úložišti

Přidá nebo upraví hodnotu volitelných polí souboru v úložišti

Nastavit volitelná pole souboru v úložišti včetně definice

Přidá nebo upraví hodnotu volitelných polí souboru v úložišti včetně jejich definice

Nahrát soubor do úložiště

Nahraje soubor do složky úložiště

Upravit dokument

Upraví existující dokument

Nastavit zámek dokumentu

Umožní uzamknout nebo odemknout dokument

Nastavit zámek souboru v úložišti

Umožní uzamknout nebo odemknout soubor v úložišti

Načíst dokumenty

Načte seznam dokumentů

Načíst volitelná pole souboru v úložišti

Načte seznam volitelných polí s hodnotami pro soubor z úložiště

Načíst komentáře dokumentu

Načte komentáře připojené k dokumentu

Načíst soubory dokumentu

Vrací seznam souborů, které jsou připojené k dokumentu

Načíst volitelná pole dokumentu

Vrací seznam volitelných polí s hodnotami pro dokument

Načíst soubory z úložiště

Načte seznam souborů z celého úložiště

14-day trial | No credit card required