Introducing AI-Generated Sync Templates: Sync In & Sync Out Simpler Than Ever
Read more
  /    /  RAYNET CRM

Integrate RAYNET CRM with 1856 other apps

Centralize data and automate business processes with RAYNET CRM integrations

Streamline your business processes by centralizing your RAYNET CRM data. Boost.space connects to your IT tools and helps aggregate their data into central databases. Data centralization serves as the foundation for easy collaboration across teams, process automation across tools, and data analysis with a complete story.

Integrate RAYNET CRM with thousands of other apps in a few clicks.

See documentation
14 days trial
No credit card required
Loved by hundreds companies and freelancers around the world.
200+ reviews on
Trustpilot
Connection status - Active with remarks This application needs additional settings. Please follow our documentation to create your connection.
Centralize data in Boost.Space with RAYNET CRM integration Centralize data using ActiveCampaign integration, WooCommerce integration, Asana integration, Slack integration, RAYNET CRM integration, RAYNET CRM integration and 1800+ more!
RAYNET CRM Triggers / Actions (12)

Get a head start with our RAYNET CRM integration templates or create your own

Reagovat na nové nebo upravené záznamy

Sleduje vytvoření a změny záznamů v pravidelných intervalech.

Sledovat záznamy

Sleduje vytvoření, změny a smazání záznamů.

Stáhnout soubor

Stáhne přílohu, logo klienta, fotku osoby nebo obrázek produktu.

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu podle zvolené entity a zadaného ID a vrátí všechny hodnoty obsažené v polích tohoto záznamu.

Automatické vytváření hovorů

Na základě získaných dat z modulu Android vytvoří telefonát s vazbou na klienta, kontaktní osobu nebo lead.

Nahrát soubor

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

Upravit existující záznam

Upraví existující záznam podle zvolené entity a zadaného ID.

Pracovat s položkami na záznamech

Přidá, upraví, nebo smaže adresu klienta. Přidá, upraví, nebo smaže produkt na obchodním případu, nabídce či objednávce. Přidá nebo upraví položku na faktuře. Přidá nebo smaže platbu na faktuře.

Vytvořit nový záznam

Vytvoří nový záznam podle zvolené entity a zapíše do jeho polí vyplněné hodnoty.

Získat data pro tiskové sestavy

Načte všechny potřebné informace pro generování tiskových sestav jako jsou např. nabídky, objednávky smlouvy nebo faktury.

Najít kontakty podle telefonního čísla nebo emailu

Prohledá klienty, kontaktní osoby a leady podle telefonního čísla a emailu.

Načíst seznam

Načte seznam zázamů podle zvolené entity a vrátí všechny záznamy odpovídající zadaným kritériím.

14 days trial
No credit card required