Data Management meets AI: Three AI-powered Features that changes how we think about Data & AI
Learn more
  /    /  mWork365

Integrate mWork365 with 1889 other apps

Centralize data and automate business processes with mWork365 integrations

Streamline your business processes by centralizing your mWork365 data. Boost.space connects to your IT tools and helps aggregate their data into central databases. Data centralization serves as the foundation for easy collaboration across teams, process automation across tools, and data analysis with a complete story.

Integrate mWork365 with thousands of other apps in a few clicks.

See documentation
14 days trial
No credit card required
Loved by hundreds companies and freelancers around the world.
200+ reviews on
Trustpilot
Connection status - Contact us We are preparing the connection with this application for you. In the meantime, please create your own connection.
Centralize data in Boost.Space with mWork365 integration Centralize data using ActiveCampaign integration, WooCommerce integration, Asana integration, Slack integration, mWork365 integration, mWork365 integration and 1800+ more!
mWork365 Triggers / Actions (78)

Get a head start with our mWork365 integration templates or create your own

Sleduj události

Sleduje události v systému.

Nahraj přílohu

Nahraje přílohu a přiřadí ji k zakázce a (nebo) k zařízení.

Uprav sklad podle externího ID

Upraví sklad podle externího ID.

Uprav sklad podle ID

Upraví informace o skladu podle ID.

Načti sklad podle externího ID

Vrátí detailní informace o skladu podle externího ID.

Načti sklad podle ID

Vrátí detailní informace o skladu podle ID.

Smaž sklad podle externího ID

Smaže sklad podle externího ID.

Smaž sklad podle ID

Smaže sklad podle ID.

Přidej sklad

Přidá do systému nový sklad.

Nastav množství materiálu na skladě podle externího ID

Nastaví přesné množství materiálu na skladě podle externího ID.

Nastav množství materiálu na skladě

Nastaví přesné množství materiálu na skladě.

Uprav zařízení podle ExternalID

Upraví informace o zařízení podle externího ID.

Smaž zařízení podle externího ID

Smaže zařízení podle externího ID.

Přidej zařízení k zákazníkovi podle externího ID

Přidá do systému nové zařízení.

Načti zařízení podle externího ID

Vrátí detailní informace o zařízení podle externího ID.

Uprav zařízení podle ID

Upraví informace o zařízení podle ID.

Smaž zařízení podle ID

Smaže zařízení podle ID.

Přidej zařízení k zákazníkovi podle ID

Přidá do systému nové zařízení.

Načti zařízení podle ID

Vrátí detailní informace o zařízení podle ID.

Odeber materiál ze skladu podle externího ID

Vyskladní materiál ze skladu podle externího ID.

Odeber materiál ze skladu

Vyskladní materiál ze skladu podle ID.

Načti zakázku podle externího ID

Vrátí detailní informace o zakázce podle externího ID.

Uprav zakázku podle externího ID

Upraví zakázku podle externího ID.

Uprav zakázku podle ID

Upraví zakázku podle ID.

Smaž zakázku podle externího ID

Smaže zakázku podle externího ID.

Smaž zakázku podle ID

Smaže zakázku podle ID.

Načti formulář podle ID

Načte detailní informace o formuláři podle ID.

Přidej zakázku

Přidá do systému novou zakázku.

Přidej nebo uprav zakázku

Přidá do systému novou zakázku. Pokud již zakázka existuje, provede se úprava dat.

Načti zakázku podle ID

Vrátí detailní informace o zakázce podle ID.

Přesuň materiál mezi sklady podle externího ID

Přesune materiál na jiný sklad podle externího ID.

Přesuň materiál mezi sklady

Přesune materiál na jiný sklad podle ID.

Uprav definici materiálu podle externího ID

Upraví informace o materiálu podle externího ID.

Uprav definici materiálu podle ID

Upraví informace o materiálu podle ID.

Načti materiál podle externího ID

Vrátí detailní informace o definici materiálu podle externího ID.

Načti materiál podle ID

Vrátí detailní informace o definici materiálu podle ID.

Smaž definici materiálu podle externího ID

Smaže definici materiálu podle externího ID.

Smaž definici materiálu podle ID

Smaže definici materiál podle ID.

Přidej definici materiálu

Přidá do systému definici nového materiálu.

Načti výjezd podle externího ID

Načte detailní informace o výjezdu podle externího ID.

Načti výjezd podle ID

Načte detailní informace o výjezdu podle ID.

Naplánuj výjezd k zakázce podle externího ID

Naplánuje výjezd k zakázce podle externího ID.

Naplánuj výjezd k zakázce podle ID

Naplánuje nový výjezd k zakázce podle ID.

Získej hodnotu z formuláře

Vrátí hodnotu z formuláře podle ID sekce a ID pole.

Uprav zákazníka podle externího ID

Upraví informace o zákazníkovi podle externího ID.

Smaž zákazníka podle externího ID

Smaže zákazníka podle externího ID.

Načti zákazníka podle externího ID

Vrátí detailní informace o zákazníkovi podle externího ID.

Uprav zákazníka podle ID

Upraví informace o zákazníkovi podle ID.

Smaž zákazníka podle ID

Smaže zákazníka podle ID.

Přidej zákazníka

Přidá do systému nového zákazníka.

Přidej nebo uprav zákazníka

Přídá do systému nového zákazníka. Pokud již zákazník existuje, provede se úprava dat.

Načti zákazníka podle ID

Vrátí detailní informace o zákazníkovi podle ID.

Uprav kontaktní osobu podle externího ID

Upraví informace o kontaktní osobě podle externího ID.

Smaž kontaktní osobu podle externího ID

Smaže kontaktní osobu podle externího ID.

Přidej kontaktní osobu k zákazníkovi podle externího ID

Přidá do systému novou adresu zákazníka.

Uprav kontaktní osobu podle ID

Upraví informace o kontaktní osobě podle ID.

Smaž kontaktní osobu podle ID

Smaže kontaktní osobu podle ID.

Přidej kontaktní osobu k zákazníkovi podle ID

Přidá do systému novou kontaktní osobu zákazníka.

Načti firmu

Vrátí informace o firmě včetně hodnot číselníků.

Zruš zakázku podle externího ID

Zruší zakázku podle externího ID.

Zruš zakázku podle ID

Zruší zakázku podle ID.

Zruš výjezd podle externího ID

Zruší výjezd podle externího ID.

Zruš výjezd podle ID

Zruší výjezd podle ID.

Smaž přílohu podle ID

Smaže přílohu podle ID.

Přidej materiál na sklad podle externího ID

Naskladní materiál na sklad podle externího ID.

Přidej materiál na sklad

Naskladní materiál na sklad podle ID.

Uprav adresu podle externího ID

Upraví informace o adrese zákazníka podle externího ID.

Smaž adresu zákazníka podle externího ID

Smaže adresu zákazníka podle externího ID.

Přidej adresu k zákazníkovi podle externího ID

Přidá do systému novou adresu zákazníka.

Uprav adresu zákazníka podle ID

Upraví informace o adrese podle ID.

Smaž adresu zákazníka podle ID

Smaže adresu zákazníka podle ID.

Přidej adresu k zákazníkovi podle ID

Přidá do systému novou adresu zákazníka.

Univerzální Požadavek

Odešle univerzální API požadavek.

Vyhledat zákazníky

Vrátí seznam zákazníků podle daných kritérií. Podporuje stránkování, filtrování i řazení.

Vyhledat výjezdy

Vrátí seznam zákazníků podle daných kritérií. Podporuje stránkování, filtrování a řazení.

Vyhledat materiál

Vrátí seznam materiálu podle daných kritérií. Podporuje stránkování, filtrování i řazení.

Vyhledat zakázky

Vrátí seznam zakázek podle daných kritérií. Podporuje stránkování, filtrování i řazení.

Vyhledat zařízení

Vrátí seznam zákazníků podle daných kritérií. Podporuje stránkování, filtrování i řazení.

14 days trial
No credit card required