Introducing AI-Generated Sync Templates: Sync In & Sync Out Simpler Than Ever
Read more
  /    /  iÚčto.cz

Integrate iÚčto.cz with 1856 other apps

Centralize data and automate business processes with iÚčto.cz integrations

Streamline your business processes by centralizing your iÚčto.cz data. Boost.space connects to your IT tools and helps aggregate their data into central databases. Data centralization serves as the foundation for easy collaboration across teams, process automation across tools, and data analysis with a complete story.

Integrate iÚčto.cz with thousands of other apps in a few clicks.

See documentation
14 days trial
No credit card required
Loved by hundreds companies and freelancers around the world.
200+ reviews on
Trustpilot
Connection status - Active This application does not need additional settings. So you can make connection only by using your login credentials or by following the instructions in our documentation.
Centralize data in Boost.Space with iÚčto.cz integration Centralize data using ActiveCampaign integration, WooCommerce integration, Asana integration, Slack integration, iÚčto.cz integration, iÚčto.cz integration and 1800+ more!
iÚčto.cz Triggers / Actions (126)

Get a head start with our iÚčto.cz integration templates or create your own

Zákazníci: Sledování kontaktů

vrátí nové zákazníky

Faktury vydané: Sledování dokladů

Faktury vydané - Sledování dokladů

Faktury přijaté: Sledování dokladů

Faktury přijaté - Sledování dokladů

Platby vydané: Sledování dokladů

Platby vydané - Sledování dokladů

Platby přijaté: Sledování dokladů

Platby přijaté - Sledování dokladů

Dodavatelé: Sledování dodavatelů

vrací pouze nové dodavatele

Bankovní účty: Vytvoření bankovního účtu

Vytvoří nový záznam, odpověď obsahuje detail vytvořeného dodavatele.

Bankovní účty: Editace bankovního účtu

Aktualizuje parametry vybraného bankovního účtu. Povinná pole jsou stejná, jako při vytvoření nového bankovního účtu.

Typy účetních položek: Seznam typů účetních položek

Odpověd obsahuje pole dostupných účetních položek v závislosti na parametru doctype.Formát odpovědi: {"id": "popis"}

Bankovní účty: Detail bankovního účtu

Vrátí veškerá data k bankovnímu účtu

Bankovní pohyby: Zaúčtování bankovního pohybu

Automatické vytvoření platby, pokud je bankovní pohyb úspěšně spárovaný s dokladem.

Bankovní pohyby: Smazání bankovního pohybu

Pokusí se smazat vybraný záznam, pokud není vázaný na jiný dokument.

Bankovní pohyby: Detail bankovního pohybu

Vrátí veškerá data vybraného bankovního pohybu

Bankovní pohyby: Editace bankovního pohybu

Aktualizuje parametry vybraného bankovního pohybu

Bankovní pohyby: Import bankovního pohybu

Přenesení nového pohybu do systému. Součástí importu je automatický pokus o spárování dokladu s exitujícími doklady v systému. Pohyb může být označen jedinečným identifikátorem (reference_number) z výpisu, který zamezí duplicitám.

Zakázky: Vytvoření zakázky

Vytvoří nový záznam, odpověď obsahuje detail vytvořené zakázky

Zakázky: Smazání zakázky

Pokusí se smazat vybranou zakázku.

Zakázky: Detail zakázky

Vrátí veškerá data zakázky

Zakázky: Editace zakázky

Aktualizuje parametry vybrané zakázky. Povinná pole jsou stejná, jako při vytvoření nové zakázky

Opravné daňové doklady vydané: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže. Nelze smazat doklady s EET, použijte nový Opravný daňový doklad.

Opravné daňové doklady vydané: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu. Pokud má doklad nastaveno EET, vrátí se jeho status.

Opravné daňové doklady vydané: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu.

Opravné daňové doklady vydané: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

Opravné daňové doklady vydané: Odeslání dokladu emailem

Odeslání emailu s odkazem na doklad a PDF na vámi zvolenou adresu.

Opravné daňové doklady přijaté: Vytvoření dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověď obsahuje detail dokladu

Opravné daňové doklady přijaté: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže.

Opravné daňové doklady přijaté: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat.

Opravné daňové doklady přijaté: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu.

Zákazníci: Vytvoření zákazníka

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail vytvořeného zákazníka.

Zákazníci: Smazání zákazníka

Pokusí se smazat vybraného zákazníka. Pokud je ovšem vázán na jiný záznam (faktury, platba, apod.), vrátí chybu a zákazník se nasmaže.

Zákazníci: Detail zákazníka

Vrátí veškerá data k zákazníkovi.

Bankovní účty: Smazání bankovního účtu

Pokusí se smazat vybraný bankovní účet.

Střediska: Vytvoření střediska

Vytvoří nový záznam, odpověď obsahuje detail vytvořeného střediska

Střediska: Smazání střediska

Pokusí se smazat vybrané středisko

Střediska: Detail střediska

Vrátí veškerá data střediska

Střediska: Editace střediska

Aktualizuje předané parametry vybraného střediska. Povinna pole jsou stejná jak u vytvoření střediska.

Přímé zaúčtování: Vytvoření dokladu

Vytvoří nový záznam, odpověď obsahuje detail vytvořeného záznamu.

Přímé zaúčtování: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný doklad. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nesmaže.

Přímé zaúčtování: Detail dokladu

Vrtí veškerá data k vybranému dokladu

Přímé zaúčtování: Editace dokladu

Aktualizuje parametry vybraného dokladu. Povinná pole jsou stejná, jako při vytváření nového dokladu.

Zákazníci: Editace zákazníka

Aktualizuje předané parametry vybraného zákazníka. Povinné pole jsou stejná jako při vkládání nového zákazníka.

EET záznamy: Vytvoření záznamu

Vytvoří nový EET záznam, kil terý byl již zpracován aplikací třetí strany.Seznam příjmaných parametrů je shodný s těmi, které je možné odesílat do EET, včetně návratových atributů.

EET záznamy: Detail

Vrátí veškerá data k záznamu.

Účty účetní osnovy: Seznam dostupných účtů

Odpověd obsahuje pole dostupných účtů úč. osnovy pro použití v dokladech. {"id": "popis"}

Skladové karty: Detail skladové karty

Vrátí veškerá data vybrané skladové karty.

Faktury vydané: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže. Nelze smazat doklady s EET, použijte Opravný daňový doklad.

Faktury vydané: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu. Pokud má doklad nastaveno EET, vrátí se jeho status.

Faktury vydané: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu. Poviné pole jsou stejná jako při vkládání nového záznamu. Nelze editovat doklady s EET, použijte Opravný daňový doklad.

Faktury vydané: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

Faktury vydané: Odeslání dokladu emailem

Odeslání emailu s odkazem na doklad a PDF na vámi zvolenou adresu.

Faktury přijaté: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže.

Faktury přijaté: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu.

Faktury přijaté: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu. Poviné pole jsou stejná jako při vkládání nového záznamu.

Faktury přijaté: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

Účetní deník: Detail položek účetního deníku

Vrátí detail položky účetního deníku

Objednávky vydané: Vytvoření objednávky

Vytvoří novou objednávku , odpověď obsahuje detail nové objednávky

Objednávky vydané: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný doklad. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže.

Objednávky vydané: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu.

Objednávky vydané: Editace objednávky

Aktualizuje předané parametry vybrané objednávky

Objednávky přijaté: Vytvoření objednávky

Vytvoří novou objednávku, odpověď obsahuje detail nové objednávky.

Objednávky přijaté: Smazání objednávky

Pokusí se smazat vybraný doklad. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nesmaže.

Objednávky přijaté: Detail objednávky

Vrátí kompletní kolekci dat vybrané objednávky

Objednávky přijaté: Editace objednávky

Aktualizuje předané parametry

Platby vydané: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže.

Platby vydané: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu.

Platby vydané: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu. Poviné ple jsou stejná jako při vkládání nového záznamu

Platby vydané: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu. Nelze nastavit současně zákazníka a dodavatele, či bankovní účet a pokladnu.

Platby přijaté: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nasmaže. Platby s EET nelze editovat, použijte Vrácení přijaté platby.

Platby přijaté: Detail dokladu

Vrátí kompletní kolekci dat vybraného dokladu.

Platby přijaté: Editace dokladu

Aktulizuje předané parametry vybraného dokladu. Poviné ple jsou stejná jako při vkládání nového záznamu. Platby s EET nelze editovat, použijte Vrácení přijaté platby.

Platby přijaté: Vytvoření nového dokladu

Vytvoří nový doklad, odpověd obsahuje detail dokladu.

Metody plateb: Seznam dostupných metod

Seznam dostupných metod pro provedení platby používaných v dokladech.Příklad:{ transfer: "Bankovním převodem", cash: "Hotově", cashondelivery: "Dobírka", reciprocity: "Reciproce", creditcard: "Platební karta" }

Zálohové faktury vydané: Vytvoření dokladu

Vytvoří nový záznam, vrátí detail nového dokladu.

Zálohové faktury vydané: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nesmaže.

Zálohové faktury vydané: Detail dokladu

Vrátí veškerá data k dané faktuře

Zálohové faktury vydané: Editace dokladu

Aktualizuje předané parametry vybraného dokladu. Povinné pole jsou stejná jako při vkládání nového dokladu.

Zálohové faktury vydané: Vytvoření úhrady

Automatické vytvoření platby pro vybranou zálohovou fakturu. Vytvoří se plná úhrada dokladu.

Zálohové faktury vydané: Odeslání dokladu emailem

Odeslání emailu s odkazem na doklad a PDF na vámi zvolenou adresu.

Zálohové faktury přijaté: Vytvoření dokladu

Vytvoří nový záznam, vrátí detail nového dokladu.

Zálohové faktury přijaté: Smazání dokladu

Pokusí se smazat vybraný dokladu. Pokud je doklad vázán na jiný záznam, vrátí chybu a doklad se nesmaže.

Zálohové faktury přijaté: Detail dokladu

Vrátí veškerá data k dané faktuře

Zálohové faktury přijaté: Editace dokladu

Aktualizuje předané parametry vybraného dokladu. Povinné pole jsou stejná jako při vkládání nového dokladu.

Provozovny: Detail provozovny

Vrátí veškerá data k vybrané provozovně

Pokladny: Detail pokladny

Vrátí veškerá data k vybrané pokladně

Skladové pohyby: Vytvoření pohybu

Vytvoří skladový pohyb. odpověď obsahuje detail pohybu

Skladové pohyby: Detail pohybu

Vrátí veškerá data k vybranému pohybu

Ceník: Vytvoření položky

Vytvoří novou položku skladu, odpověď obsahuje detail vytvořené položky skladu

Ceník: Smazání položky

Pokusí se smazat vybranou položku.

Ceník: Detail položek

Vrátí veškerá dat o položce ceníku

Ceník: Editace položky

Aktualizuje parametry položky ceníku. Povinná pole jsou stejná jako při vytváření nové položky

Dodavatelé: Smazání dodavatele

Pokusí se smazat vybraného dodavatele. Pokud je ovšem vázán na jiný záznam (faktury, platba, apod.), vrátí chybu a dodavatel se nasmaže.

Dodavatelé: Detail dodavatele

Vrátí veškerá data k dodavateli.

Dodavatelé: Editace dodavatele

Aktulizuje předané parametry vybraného dodavatele. Poviné ple jsou stejná jako při vkládání nového dodavatele.

Dodavatelé: Vytvoření dodavatele

Vytvoří nový záznam, odpověd obsahuje detail vytvořeného dodavatele.

Účty DPH: Seznam dostupných účtů

Odpověd obsahuje pole dostupných Účty DPH pro použití v dokladech. {"id": "popis"}

Kurzy DPH: Seznam kurzů DPH k danému datu

Kurzy DPH: Seznam kurzů DPH k danému datu

Typy DPH: Seznam typů DPH

Odpověd obsahuje pole dostupných typů DPH v závislosti na parametru doctype. Formát odpovědi: {"id": "popis"}

Sklady: Vytvoření skladu

Vytvoří nový sklad, odpověď obsahuje detail skladu

Sklady: Smazání skladu

Pokusí se smazat vybraný sklad.

Sklady: Detail skladu

Vrátí veškeré informace vybraného skladu

Sklady: Editace skladu

Aktualizuje parametry vybraného skladu

Bankovní účty: Výpis všech dostupných účtů

Seznam dostupných bankovních účtů.

Bankovní pohyby: Seznam bankovních pohybů

Zjednodušený výpis všech bankovních pohybů.

Provozovny: Seznam provozoven

Seznam dostupných provozoven.

Pokladny: Seznam pokladen

Vypis všech dostupných pokladen

Zakázky: Seznam zakázek

Výpis dostupných zakázek

Opravné daňové doklady vydané: Vypis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

Opravné daňové doklady přijaté: Výpis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů

Zákazníci:  Seznam zákazníků

Zjednodušený výpis všech dostupných zákazníků.

Střediska: Seznam středisek

Výpis dostupných středisek

Přímé zaúčtování: Seznam dokladů

Vrátí seznam dokladů přímého zaúčtování

EET záznamy: Výpis dostupných záznamů

Seznam dostupných provozoven.

Skladové karty: Seznam skladových karet

Vrátí zjednodušený seznam skladových karet.

Faktury vydané: Výpis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných doklad

Faktury přijaté: Výpis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

Účetní deník: Seznam položek účetního deníku

Vrátí seznam položek účetního deníku

Objednávky vydané: Seznam objednávek

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

Objednávky přijaté: Seznam objednávek

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů

Platby vydané: Vypis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

Platby přijaté: Vypis všech dostupných dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů.

Zálohové faktury vydané: Seznam dokladů

Výpis všech dostupných dokladů

Zálohové faktury přijaté: Seznam dokladů

Zjednodušený výpis všech dostupných dokladů

Skladové pohyby: Seznam pohybů

Zjednodušený výpis skladových pohybů

Ceník: Seznam položek

Vrátí seznam položek ceníku

Dodavatelé: Seznam dodavatelů

Zjednodušený výpis všech dostupných dodavatelů.

Sklady: Seznam skladů

Vrátí seznam skladů

14 days trial
No credit card required