Introducing AI-Generated Sync Templates: Sync In & Sync Out Simpler Than Ever
Read more
  /    /  iDoklad

Integrate iDoklad with 1856 other apps

Centralize data and automate business processes with iDoklad integrations

Streamline your business processes by centralizing your iDoklad data. Boost.space connects to your IT tools and helps aggregate their data into central databases. Data centralization serves as the foundation for easy collaboration across teams, process automation across tools, and data analysis with a complete story.

Integrate iDoklad with thousands of other apps in a few clicks.

See documentation
14 days trial
No credit card required
Loved by hundreds companies and freelancers around the world.
200+ reviews on
Trustpilot
Connection status - Active This application does not need additional settings. So you can make connection only by using your login credentials or by following the instructions in our documentation.
Centralize data in Boost.Space with iDoklad integration Centralize data using ActiveCampaign integration, WooCommerce integration, Asana integration, Slack integration, iDoklad integration, iDoklad integration and 1800+ more!
iDoklad Triggers / Actions (30)

Get a head start with our iDoklad integration templates or create your own

Sledovat položky ceníku

Spustí se, pokud je vložena nová položka ceníku do seznamu.

Sledovat úhrady

Spustí se, pokud je do systému vložena nová úhrada.

Sledovat faktury

Spustí se, když je vložen nový doklad (faktura přijatá, vydaná nebo zálohová).

Získat PDF

Získá PDF tiskovou sestavu zadaného dokladu.

Načíst kontakt

Vrátí detailní informace o kontaktu.

Načíst úhradu

Vrátí údaje o úhradě. Vhodné pro zobrazení detailu úhrady.

Vložit úhradu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad. Úhrada by měla obsahovat id dokladu který hradí.

Vykonat API požadavek

Vykonná libovolný autorizovaný API požadavek.

Odstranit fakturu

Odstraní doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

Odstranit úhradu

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

Doručit fakturu e-mailem

Odešle vydanou nebo zálohovou fakturu odběrateli.

Vyúčtovat zálohovou fakturu

Provede vyúčtování zálohové faktury. Faktura musí být uhrazena.

Provést oduhrazení faktury

Provede plné oduhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

Odstranit položku ze seznamu ceníku

Odstranit položku ze seznamu ceníku.

Načíst položku ceníku

Načte položku ceníku dle ID.

Upravit položku ceníku

Upraví položku ceníku.

Zaktualizovat fakturační adresu

Zaktualizuje fakturační adresu odběratele na vydané faktuře beze změny ostatních parametrů faktury.

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

Vytvořit fakturu

Vloží nový doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou) do seznamu.

Upravit fakturu

Upraví doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

Upravit kontakt

Upraví vybraný kontakt.

Vložit položku ceníku do seznamu.

Vloží novou položku ceníku do seznamu.

Načíst fakturu

Načte údaje o dokladu (faktuře vydané, přijaté, nebo zálohové).

Označit fakturu jako uhrazenou

Provede plné uhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

Odstranit kontakt

Odstraní kontakt.

Načíst seznam položek ceníku

Načte seznam položek ceníku.

Načíst seznam kontaktů

Vrátí seznam kontaktů, které jsou na iDokladu uloženy.

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty na základě nastavených filtrů

Načíst faktury

Načte seznam dokladů (faktur přijatých, vydaných nebo zálohových).

Načíst úhrady

Načte seznam úhrad. Filtry jsou volitelné.

14 days trial
No credit card required