Podpora z EU a Hlavního Města Prahy

V roce 2021 získala firma Boost.space s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na Systém pro správu předplatných systému Boost.space a integraci s platební bránou Stripe. Očekávaným výstupem je systém pro správu předplatných a integrace s platební bránou Stripe. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.