fbpx

Ganttův diagram

Mějte přehled o postupu plnění důležitých úkolů.

Zobrazte si na časové ose, jak postupuje práce na klientských i interních projektech – a několika kliknutími rozvrhněte nové úkoly napříč celým projektem.

Součást modulu Úkoly

Doplněk k modulu Úkoly.

Identifikace závislosti úkolů

Nový pohled na úkoly formou časové osy (včetně zobrazení jejich vazeb).

Jednoduchá práce s termíny

Snadná změna všech termínů a propojení mezi úkoly.