Grafy

  /    /  Grafy

Vizualizujte jakákoliv firemní data.

Proměňte data v informace tím nejlepším způsobem. Využijte desítky typů pokročilých grafů k prezentaci firemních dat z interních i externích zdrojů a rozhodujte se podle získaných informací.

Screenshot modulu Grafy

Odhalte silné a slabé stránky podniku

Porovnejte data z marketingu s reálnými tržbami a údaje z účetního programu s daty z CRM systému, zjistěte své reálné náklady na každou zakázku a odhalte slabé stránky podniku.

Reportujte a prezentujte firemní data

Převeďte své grafy do prezentace a sdílejte je se zaměstnanci, investory, společníky nebo klienty.

Rozhodujte se podle faktů

K analýze svých dat můžete využít obrovské množství grafů – od jednoduchých až po velmi komplexní. Použijte k analýze svých dat např. bodový, krabicový či vícevrstvý prstencový graf.

Datová vizualizace

Desítky typů grafů pro vizualizaci firemních dat, např. koláčový, sloupcový či liniový graf.

Sdílení a prezentace analýz

Uzpůsobení datové vizualizace pro snadné sdílení a prezentování.

Import různých datových formátů

Vizualizace interních dat získaných prostřednictvím Boost.space nebo z externích zdrojů.

Přizpůsobitelný vzhled

Vysoce přizpůsobitelný vzhled každého grafového typu pro hlubší analýzu dat.