fbpx

Ganttův diagram

  /    /  Ganttův diagram

Mějte přehled o postupu plnění důležitých úkolů.

Zobrazte si na časové ose, jak postupuje práce na klientských i interních projektech – a několika kliknutími rozvrhněte nové úkoly napříč celým projektem.

Screenshot modulu Ganttův diagram

Podporujte efektivní práci

Najeďte s Ganttovým diagramem na efektivní rozvržení úkolů mezi zaměstnance, které je základem každé prosperující společnosti. Úkoly pak můžete jednoduše a detailně filtrovat.

Nastartujte synchronizovaný a produktivní tým

Ganttův diagram umožňuje všem uživatelům zobrazit naplánované úkoly a obsazenost týmu či jednotlivých spolupracovníků.

Součást modulu Úkoly

Doplněk k modulu Úkoly.

Identifikace závislosti úkolů

Nový pohled na úkoly formou časové osy (včetně zobrazení jejich vazeb).

Jednoduchá práce s termíny

Snadná změna všech termínů a propojení mezi úkoly.