fbpx
  /    /  GitLab

GitLab integrace

Centralizujte data a automatizujte firemní procesy pomocí integrace GitLab

Zefektivněte firemní procesy díky centralizaci dat GitLab. Boost.space se napojí na vaše IT nástroje a pomůže agregovat jejich data do centrálních databází. Centralizace dat slouží jako základ pro jednoduchou spolupráci napříč týmy, automatizaci procesů napříč nástroji a analýzu dat s kompletním příběhem.

Integrace GitLab s tisíci dalšími aplikacemi na pár kliknutí.

14denní zkušební verze | Není vyžadována kreditní karta

Centralizace dat v Boost.Space a integrace GitLab Centralizujte data pomocí integrace ActiveCampaign, integrace WooCommerce, integrace Asana, integrace Slack, integrace GitLab. Plus integrace Chargebee a 1100+ dalších!
GitLab Šablony / Akce

Získejte náskok s našimi šablonami pro GitLab integraci nebo si vytvořte vlastní

Watch Projects

Triggers when a new project is added of which the authenticated user is a member.

Watch Todos

Triggers when a new todo is added. When no filter is applied, the trigger is run when a new pending todo is added.

Watch Issues

Triggers when a new issue is created or an existing issue was updated/closed/reopened.

Watch Jobs

Triggers on status change of a job.

Watch Merge Requests

Triggers when a new merge request is created, an existing merge request was updated/merged/closed or a commit is added in the source branch.

Watch Issue Notes

Triggers on note events.

Watch Pipelines

Triggers on pipeline events.

Watch Push Events

Triggers on push events.

Watch Tags

Triggers on tag push events.

Watch Wiki Pages

Triggers when a wiki page is created or edited.

Accept a Merge Request

Merges changes submitted with merge request.

Cancel a Job

Cancels a single build of a project.

Cancel Merge When Pipeline Succeeds

Cancels a merge request when the pipeline succeeds.

Cancel a Pipeline's Jobs

Cancels a pipeline's builds.

Cherry Pick a Commit

Cherry picks a commit to a given branch.

Create a File in a Repository

Creates a file in a repository.

Create a Group

Creates a group.

Create an Issue

Creates a new project issue.

Create an Issue Note

Creates a new note to a single project issue.

Create a Label

Creates a new label for the given repository with the given name and color.

Create a Merge Request

Creates a new merge request.

Create a Merge Request Note

Creates a new note for a single merge request.

Create a Milestone

Creates a project milestone.

Create a Pipeline

Creates a new pipeline for a given project.

Create a Release

Adds release notes to the existing git tag.

Create a Repository Branch

Creates a single project repository branch.

Create a Snippet Note

Creates a new note for a single snippet.

Create a Tag

Creates a new tag in the repository that points to the supplied ref.

Create a Todo

Manually creates a todo for the current user on an issue.

Create a Todo on Merge Request

Manually creates a todo for the current user on a merge request.

Create a Variable

Creates a build variable.

Delete a File in a Repository

Deletes an existing file in a repository.

Delete an Issue

Deletes an issue.

Delete a Merge Request

Only for admins and project owners. Soft deletes the merge request.

Delete a Label

Deletes a project label.

Delete a Milestone

Deletes a project milestone.

Delete a Repository Branch

Deletes a single project repository branch.

Delete a Tag

Deletes a tag.

Delete a Variable

Removes a project's build variable.

Erase a Job

Erases a single build of a project (remove build artifacts and a build trace).

Get a File from Repository

Allows you to receive information about a file in the repository like name, size, content.

Get a Job

Retrieves a single build of a project.

Get an Issue

Returns a single project issue.

Get a Label

Returns details about a label.

Get a Merge Request

Shows information about a single merge request.

Get a Milestone

Returns a single project milestone.

Get My Info

Returns details about an account.

Get a Raw File from Repository

Returns content from a repository.

Get a Repository Branch

Returns a single project repository branch.

Get a Commit

Returns a specific commit identified by the commit hash or name of a branch or tag.

Get an Issue Note

Returns a single note for a specific project issue.

Get a Merge Request Note

Returns a single note for a given merge request.

Get a Pipeline

Returns a single pipeline for a given project.

Get a Project

Retrieves a specific project owned by the user and identified by name, ID or namespace.

Get a Tag

Returns a specific repository tag determined by its name.

Get a Snippet Note

Returns a single note for a given snippet.

Get a Deployment

Returns a specific deployment of a project.

Keep Artifacts

Prevents artifacts from being deleted when expiration is set.

Make an API Call

Performs an arbitrary authorized API call.

Execute a GraphQL Query

Performs an arbitrary authorized GraphQL query.

Mark a Todo as Done

Marks a single pending todo given by its ID for the current user as done.

Update a Merge Request Note

Modifies an existing note of a merge request.

Play a Job

Triggers a manual action to start a build.

Post a Comment to Commit

Adds a comment to a commit.

Retry Failed Jobs in a Pipeline

Retries failed builds in a pipeline.

Get a Variable

Retrieves the details of a project's specific build variable.

Update an Issue

Updates an existing project issue. This call is also used to mark an issue as closed.

Update an Issue Note

Modifies an existing note of an issue.

Update a Label

Updates a label.

Update a Merge Request

Updates an existing merge request. You can change the target branch, title, or even close the merge request.

Update a Milestone

Updates an existing project milestone.

Update a Release

Updates the release notes of a given release.

Update a Snippet Note

Modifies an existing note of a snippet.

Update a Variable

Updates a project's build variable.

Get a Diff of a Commit

Returns the diff of a commit in a project.

Get a Merge Request Commits

Get a list of merge request commits.

Search Issues

Returns all issues created by the authenticated user.

List Commit Comments

Returns the comments of a commit in a project.

List Merge Requests closing an Issue

Retrieves all merge requests that will close a specified issue when merged.

List Issues that close on Merge

Get issues that would be closed by merging the provided merge request.

List Labels

Returns all labels for a given project.

List Merge Request Changes

Retrieves the list of changes for a specified merge request.

List Merge Request Notes

Returns a list of all notes for a single merge request.

Search Merge Requests

Retrieves all merge requests for a project.

List Milestone Issues

Retrieves all issues assigned to a single project milestone.

List Owned Projects

Returns the user's list of projects.

List Jobs

Returns a list of builds in a project.

List Deployments

Returns a list of deployments in a project.

List Issue Notes

Returns a list of all notes for a single issue.

List Project Issues

Returns a list of a project's issues.

List Milestones

Returns a list of project milestones.

Search Pipelines

Retrieves all pipelines for a given project.

List Repository Tags

Returns a list of repository tags from a project, sorted by name in reverse alphabetical order.

Search Projects

Returns a list of projects of which the authenticated user is a member.

List a Project's Users

Retrieves the repository contributors list.

List Variables

Returns a list of a project's build variables.

Search Repository Branches

Returns a list of repository branches from a project.

Search Repository Commits

Returns a list of repository commits in a project.

List Repository Contributors

Retrieves repository contributors list.

List Repository Tree

Returns a list of repository files and directories in a project.

List Snippet Notes

Returns a list of all notes for a single snippet. Snippet notes are comments users can post to a snippet.

List Todos

Returns a list of todos. When no filter is applied, it returns all pending todos for the current user.

Search Groups

Returns a list of groups.

14denní zkušební verze | Není vyžadována kreditní karta