/    /  apaleo

apaleo integrace

Centralizujte data a automatizujte firemní procesy pomocí integrace apaleo

Zefektivněte firemní procesy díky centralizaci dat apaleo. Boost.space se napojí na vaše IT nástroje a pomůže agregovat jejich data do centrálních databází. Centralizace dat slouží jako základ pro jednoduchou spolupráci napříč týmy, automatizaci procesů napříč nástroji a analýzu dat s kompletním příběhem.

Integrace apaleo s tisíci dalšími aplikacemi na pár kliknutí.

14denní zkušební verze | Není vyžadována kreditní karta

Centralizace dat v Boost.Space a integrace apaleo Centralizujte data pomocí integrace ActiveCampaign, integrace WooCommerce, integrace Asana, integrace Slack, integrace apaleo. Plus integrace Chargebee a 1100+ dalších!
apaleo Šablony / Akce

Získejte náskok s našimi šablonami pro apaleo integraci nebo si vytvořte vlastní

Watch Blocks

Events coming in for blocks.

Watch Bookings

Events coming in for bookings.

Watch City Taxes

Events coming in for city taxes.

Watch Companies

Events coming in for companies.

Watch Folios

Events coming in for folios.

Watch Groups

Events coming in for groups.

Watch Invoices

Events coming in for invoices.

Watch Maintenances

Events coming in for maintenances.

Watch Night Audits

Events coming in for night audits

Watch Properties

Events coming in for properties.

Watch Rate Plans

Events coming in for rate plans.

Watch Reservations

Events coming in for reservations.

Watch Services

Events coming in for services.

Watch Units

Events coming in for units.

Watch Unit Groups

Events coming in for unit groups.

Add City Tax Reservation

Use this if you want to add the city tax to a reservation. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Amend Block

Use this call to modify a block. You must have at least one of these scopes: 'blocks.manage, reservations.manage'.

Amend Reservation

Modifies the stay-related data of a reservation. If a reservation is 'Confirmed', you can change all fields. If a reservation is 'InHouse', only changes to future time slices are possible. Changes to reservations that are in the status 'CheckedOut' or 'Canceled' are not possible at all. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Assign Specific Unit Reservation

Assigns a specific unit to a reservation which is in state 'Confirmed' or 'InHouse'. If the unit is not available, the call will return an error, and no unit will be assigned. You must have at least one of these scopes: 'reservations.assign-unit, reservations.manage'.

Assign Unit Reservation

Assigns one of the available units to a reservation which is in state 'Confirmed' or 'InHouse'. You must have at least one of these scopes: 'reservations.assign-unit, reservations.manage'.

Book Service Reservation

Use this to book a service for a specific reservation. Please note that when dates are specified, all desired dates must be specified or they will be removed if not posted to the folio. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Move Charges For Multiple Folios

If one of the folios is closed, this action cannot be performed. If any of the specified charges does not exist, this action cannot be performed. Moving negative charges to a house folio is not supported. Create additional folios instead, and move the charges there. You must have this scope: 'folios.manage'.

Cancel Block

Cancel a specific block which is in status 'Definite' or 'Tentative'. This changes the status to 'Canceled'. You must have at least one of these scopes: 'blocks.manage, reservations.manage'.

Cancel Invoice

For regular invoices and AR invoices that haven't been paid yet, creates a new cancellation invoice and opens the folio again. For advance invoices, creates a new cancellation invoice. You must have this scope: 'invoices.manage'.

Cancel Payment

Sets a payment to cancelled and triggers the cancellation. You must have this scope: 'folios.manage'.

Cancel Reservation

Cancel a specific reservation which is in status 'Confirmed' and where the arrival time is in the future. This changes the status to 'Canceled', and sets the cancellation date and time. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Checkin Reservation

Check in a specific reservation which is in status 'Confirmed', and has a unit assigned. This changes the status to 'InHouse', and sets the check-in date and time. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Checkout Reservation

Check out a specific reservation which is in status 'InHouse'. This changes the status to 'CheckedOut', and sets the check-out date and time. All open charges on the folio will be posted. Check-out is only possible, if the departure date is not later than tomorrow. Otherwise, first amend the reservation and shorten the stay. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Close Folio

Mark a folio as closed to prevent adding charges and payments. This action cannot be undone, and is only possible if the balance is 0. Requires 'allowed action': Close. You must have this scope: 'folios.manage'.

Confirm Block

Confirm a specific block which is in status 'Tentative'. This changes the status to 'Definite'. You must have at least one of these scopes: 'blocks.manage, reservations.manage'.

Correct Folio

Allowance value posted must not exceed sum of charges minus existing allowances You must have this scope: 'folios.manage'.

Create Accounting Report Aggregate

Returns credited and debited amounts aggregated by transactions' timestamp for all accounts and a given period. Stores an entry in the export audit log. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Create Accounting Report Aggregate Daily

Returns credited and debited amounts aggregated by transactions' date (business day) for all accounts and a given period. Stores an entry in the export audit log. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Create Accounting Report Aggregate Pairs Daily

Returns total amount credited from one account to another You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Create Accounting Report Export

Returns the raw transaction data for a given property and time period. Stores an entry in the export audit log. You must have at least one of these scopes: 'transactions.export, accounting.read'.

Create Accounting Report Export Daily

Returns the raw transaction data for a given property and time period. Stores an entry in the export audit log. You must have at least one of these scopes: 'transactions.export, accounting.read'.

Create Accounting Report Export Gross Daily

Returns the raw transaction data for a given property and time period. Stores an entry in the export audit log. You must have at least one of these scopes: 'transactions.export, accounting.read'.

Create Age Category

Use this call to create a new age category. The age ranges for categories must not overlap each other and the allowed values span from 0 to 17. You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Create Allowance Folio

Allowance value posted must not exceed sum of charges minus existing allowances You must have at least one of these scopes: 'allowances.post, folios.manage'.

Create Block

You must have at least one of these scopes: 'blocks.create, reservations.manage'.

Create Booking

Creates a booking taking a list of reservations as input You must have at least one of these scopes: 'reservations.create, reservations.manage'.

Create Booking Reservation

Creates new reservations and adds them to an existing booking taking a list of reservations as input You must have at least one of these scopes: 'reservations.create, reservations.manage'.

Create Bulk Allowances Folio

Allowance value posted must not exceed sum of charges minus existing allowances You must have at least one of these scopes: 'allowances.post, folios.manage'.

Create Cancellation Fee Folio

Adds a cancellation fee, and directly posts it. Cancellation fees can only be posted on guest folios. Requires 'allowed action': AddCancellationFee. You must have at least one of these scopes: 'charges.create, folios.manage'.

Create Cancellation Policy

Create a cancellation policy. You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Create Charge Allowance Folio

Allowance value posted must not exceed source charge minus allowances posted for this charge You must have at least one of these scopes: 'allowances.post, folios.manage'.

Create Charge Folio

Adds a charge for any good or service, and directly posts it. Can be used to charge items that are not part of the reservation, but should appear on the invoice. Requires 'allowed action': AddCharge. You must have at least one of these scopes: 'charges.create, folios.manage'.

Create City Tax

You can only create one city tax per property. It can be changed and deleted any time. You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Create Company

Use this call to create a new company. You must have at least one of these scopes: 'companies.create, companies.manage'.

Create Folio

Use this call to create a new folio. You must have at least one of these scopes: 'reservations.create, reservations.manage, folios.manage'.

Create Group

You must have at least one of these scopes: 'groups.create, reservations.manage'.

Create Group Reservation

Creates new reservations and adds them to an existing group booking taking a list of reservations as input You must have at least one of these scopes: 'groups.manage, reservations.manage'.

Create Invoice

Creates an invoice for one specific folio. The invoice can only be created once. The debitor needs to have name, city, postal code and country code, as these are required for invoices. If the folio is not fully paid, this will check out the reservation on AR and create an invoice with outstanding payments. You must have at least one of these scopes: 'invoices.create, invoices.manage'.

Create Maintenance

Use this call to create a new maintenance window for the given unit. You can only create maintenances for today and days in the future. You must have at least one of these scopes: 'maintenances.create, maintenances.manage'.

Create Multiple Maintenances

Use this call to create multiple maintenances. You must have at least one of these scopes: 'maintenances.create, setup.manage'.

Create No Show Fee Folio

Adds a no-show fee, and directly posts it. No-show fees can only be posted on guest folios. Requires 'allowed action': AddNoShowFee. You must have at least one of these scopes: 'charges.create, folios.manage'.

Create No Show Policy

Create a no-show policy. You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Create Payment

A custom payment will not involve any automatic processing. This is best to be used for cash, cheque or voucher payments or payments that have been processed by an external system and it should just be recorded in apaleo for accounting purposes. You must have this scope: 'folios.manage'.

Create Payment By Authorization

Captures a specific amount from a pre-authorization and posts it to the folio. For the pre-authorization please ensure to set the respective metadata in the original payment transaction. The flow type has to be set to <i>CaptureOnly</i>. For more information please refer to the documentation of <a href="https://apaleo.dev/guides/business-cases/ibe/getting-the-money" target="_blank">how to do a pre-authorization on a booking engine</a>. The payment will be processed asynchronously. Use the location header to poll for the status of the payment. As long as a payment is pending it reduces the amount of allowed payments for the folio. The payment times out after 60 minutes automatically You must have this scope: 'folios.manage'.

Create Payment By Link

Creates a link to a payment form where guests can pay. To enable open invoice payment methods you need to provide at least the paid charges with the request. For some open invoice payment methods you also need to ensure that the full billing address of the folio is set, before you create the payment link. The payment will be processed asynchronously. Use the location header to poll for the status of the payment. As long as a payment is pending it reduces the amount of allowed payments for the folio. You must have this scope: 'folios.manage'.

Create Payment By Payment Account

Trigger a payment for the folio using the payment account stored on the reservation. The payment will be processed asynchronously. Use the location header to poll for the status of the payment. As long as a payment is pending it reduces the amount of allowed payments for the folio. The payment times out after 60 minutes automatically You must have this scope: 'folios.manage'.

Create Payment By Terminal

Trigger a terminal payment for the folio. The payment will be processed asynchronously. Use the location header to poll for the status of the payment. As long as a payment is pending it reduces the amount of allowed payments for the folio. The payment times out after 60 minutes automatically You must have this scope: 'folios.manage'.

Create Payment Refund

Trigger a refund for a specific payment on this folio. The refund will be processed asynchronously. Use the location header to poll for the status of the refund. As long as a refund is pending the allowed refund amount for this payment will be reduced by the amount. The refund times out after 10 minutes automatically You must have this scope: 'folios.manage'.

Create Property

Use this call to create a new property. You must have at least one of these scopes: 'properties.create, setup.manage'.

Create Rate Plan

Use this call to create a new rate plan. The rate plan will already contain empty rates, fill them later using PUT rates. You must have at least one of these scopes: 'rateplans.create, setup.manage'.

Create Refund

Trigger a generic refund for the folio. The refund will be processed asynchronously. Use the location header to poll for the status of the refund. As long as a refund is pending it reduces the amount of allowed refunds for the folio. The refund times out after 60 minutes automatically You must have this scope: 'folios.manage'.

Create Service

Create a service. You must have at least one of these scopes: 'services.create, setup.manage'.

Create Sub Account

Create a sub-account. You must have at least one of these scopes: 'subledger.manage, setup.manage'.

Create Time Slice Definition

Use this call to create a time slice definition. You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Create Transitory Charge Folio

Adds a transitory item for any good or service, and directly posts it. To be used for sales that are not revenue of the property, but should appear on te guest's invoice. Requires 'allowed action': AddCharge. You must have at least one of these scopes: 'charges.create, folios.manage'.

Create Unit

Use this call to create a new unit. You must have at least one of these scopes: 'units.create, setup.manage'.

Create Unit Attribute

Use this call to create a new unit attribute. You must have at least one of these scopes: 'unitattributes.create, setup.manage'.

Create Unit Group

Use this call to create a new unit group. You must have at least one of these scopes: 'unitgroups.create, setup.manage'.

Create Multiple Units

Use this call to create multiple units, following a naming rule. You must have at least one of these scopes: 'units.create, setup.manage'.

Delete Age Category

Use this call to delete an age category. You can only delete an age category if it is not already used in a rate plan to define age specific prices. You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Delete Block

Use this call to delete a block. This is only possible as long as no reservation was picked up yet even if all of them are canceled You must have at least one of these scopes: 'blocks.manage, reservations.manage'.

Delete Cancellation Policy

Use this call to delete a cancellation policy. You must have this scope: 'setup.manage'.

Delete City Tax

Use this call to delete a city tax. You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Delete Company

Deletes a company. Warning: This operation also removes company from all rate plans if not yet used. The deleted company won't be available in the company VAT report anymore. You must have this scope: 'companies.manage'.

Delete Folio

Deletes a folio. This cannot be undone. You can delete a folio only if it's not a main folio, and the folio is empty (it has no charges, allowance, payments or pending payments). Requires 'allowed action': Delete. You must have this scope: 'folios.manage'.

Delete Group

Use this call to delete a group booking. This is only possible as long as no blocks exist that are linked to this group booking You must have at least one of these scopes: 'groups.manage, reservations.manage'.

Delete Maintenance

Use this call to delete a maintenance. It is not possible to delete maintenances that started yesterday or earlier. You must have at least one of these scopes: 'maintenances.delete, maintenances.manage'.

Delete No Show Policy

Use this call to delete a no-show policy. You must have this scope: 'setup.manage'.

Delete Rate Plan

Use this call to delete a rate plan. You must have at least one of these scopes: 'rateplans.delete, setup.manage'.

Delete Multiple Rate Plans

Use this call to delete multiple rate plans. You must have at least one of these scopes: 'rateplans.delete, setup.manage'.

Delete Rates

Deletes all rates in the specifed time range. You must have at least one of these scopes: 'rates.delete, rates.manage'.

Delete Service

Use this call to delete a service. You must have at least one of these scopes: 'services.create, setup.manage'.

Delete Service For Reservation

Removes a service from a reservation. The service will not be removed if it is mandatory, already posted or if the service date is in the past. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Delete Sub Account

Use this call to delete a custom sub-accounts. When you delete a custom sub-account, the corresponding accounting accounts are either archived (if there are some transactions posted), or deleted (if no transactions were posted). You must have at least one of these scopes: 'subledger.manage, setup.manage'.

Delete Time Slice Definition

Use this call to delete a time slice definition. This is only possible if a time slice definition is not in-use You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Delete Unit

Use this call to delete a unit. You must have at least one of these scopes: 'units.delete, setup.manage'.

Delete Unit Attribute

Deletes unit attribute You must have at least one of these scopes: 'unitattributes.delete, setup.manage'.

Delete Unit Group

Use this call to delete a unit group. You must have at least one of these scopes: 'unitgroups.delete, setup.manage'.

Download PDF Invoice

Gets an invoice PDF file by its ID. Only works for invoices that have already been created using POST /invoices. You must have this scope: 'invoices.read'.

Download PDF Invoice Preview

Gets a preview invoice PDF for one specific folio. You must have this scope: 'invoices.read'.

Force Amend Reservation

Modifies the stay-related data of a reservation. If a reservation is 'Confirmed', you can change all fields. If a reservation is 'InHouse', only changes to future time slices are possible. Changes to reservations that are in the status 'CheckedOut' or 'Canceled' are not possible at all. You must have this scope: 'reservations.force-manage'.

Force Book Service Reservation

Use this to book a service for a specific reservation. Please note that when dates are specified, all desired dates must be specified or they will be removed if not posted to the folio. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Force Create Booking

Creates a booking taking a list of reservations as input You must have at least one of these scopes: 'reservations.force-create, reservations.force-manage'.

Force Create Booking Reservation

Creates new reservations and adds them to an existing booking taking a list of reservations as input You must have at least one of these scopes: 'reservations.force-create, reservations.force-manage'.

Make an API Call

Performs an abitrary authorized API call relative to https://api.apaleo.com.

Move All Charges Folio

If one of the folios is closed, this action cannot be performed. Only charges that can be moved will be moved. You must have at least one of these scopes: 'charges.move, folios.manage'.

Move Charges Folio

If one of the folios is closed, this action cannot be performed. If any of the specified charges does not exist, this action cannot be performed. Moving negative charges to a house folio is not supported. Create additional folios instead, and move the charges there. You must have at least one of these scopes: 'charges.move, folios.manage'.

Move Payments Folio

Move payments from one folio of a reservation to another - moving between different reservations is not supported, and will lead to an error. If one of the folios is closed, this action cannot be performed. The PSP reference, if present, will be removed when moving and only be persisted on the original payment. You must have at least one of these scopes: 'charges.move, folios.manage'.

Set Reservation to No Show

Set a specific reservation to No-show which is in status 'Confirmed' and where the arrival date is in the past. This changes the status to 'NoShow', and sets the no-show date and time. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Patch Age Category

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace name, minimum age and maximum age You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Patch Block

You can replace From, To, GrossDailyRate and BlockedUnits You must have at least one of these scopes: 'blocks.manage, reservations.manage'.

Patch Booking

Here is the list of operations that are currently allowed: - Add, replace and remove PaymentAccount - Add, replace and remove Comment - Add, replace and remove BookerComment - Copy PaymentAccount, Comment and BookerComment from the booking to any reservation, or the other way around - Replace Booker You must have this scope: 'reservations.manage'.

Patch Cancellation Policy

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace name and description - Replace the period from reference - Replace the reference - Replace the fee details: fixed and percent values You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Patch Capture Policy

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace captureNoShowFee flag - Replace captureCancellationFee flag - Replace capturePrepayment flag - Replace PostOtaBankTransferOnCheckOut flag - Replace capturePayment configuration You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Patch City Tax

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace name and description - Replace value and type - Replace or delete the VAT type You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Patch Company

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace name, address, tax ID - Add and remove rate plans You must have this scope: 'companies.manage'.

Patch Folio

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace debitor (for guest folios only) - Add a company (not for house folios) - Replace/remove a company (not for house folios) You must have this scope: 'folios.manage'.

Patch Group

Here is the list of operations that are currently allowed: - Add and replace Name - Add, replace and remove Comment - Add, replace and remove BookerComment - Add, replace and remove PaymentAccount - Add, replace and remove PropertyIds - Replace Booker You must have at least one of these scopes: 'groups.manage, reservations.manage'.

Patch Invoice Address

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace AddressLine1 - Add, replace or delete AddressLine2 - Replace PostalCode - Replace City - Replace CountryCode You must have at least one of these scopes: 'setup.manage, settings.manage'.

Patch Maintenance

You can only change maintenances which are in the future or still ongoing today. Here is the list of operations that are currently allowed: - Add, replace and remove Description - Replace From and To. 'From' cannot be changed, if the maintenance started yesterday or before. You must have this scope: 'maintenances.manage'.

Patch No Show Policy

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace name and description - Replace the fee details: fixed and percent values You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Patch Property

Here's a list of allowed operations: - Replace Name - Add, replace and remove Description - Replace CompanyName - Add, replace and remove ManagingDirectors - Replace CommercialRegisterEntry - Replace TaxId - Replace Location - Add, replace and remove BankAccount - Replace PaymentTerms - Set IsTemplate You must have at least one of these scopes: 'properties.manage, setup.manage'.

Patch multiple Rate Plans

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace Name - Replace Description - Replace MinGuaranteeType - Replace PriceCalculationMode - Replace CancellationPolicy - Replace NoShowPolicy - Replace ChannelCodes - Replace Companies - Add, replace and remove PromoCode - Add, replace and remove Restrictions - Add, replace and remove BookingPeriods - Add, replace and remove IsSubjectToCityTax - Add, replace and remove PricingRule - Add, replace and remove Surcharges - Add, replace and remove AgeCategories - Add, replace and remove IncludedServices - Add/Replace/Remove/Update AccountingConfigs You must have at least one of these scopes: 'rateplans.manage, setup.manage'.

Patch Rates

Note that the specified PATCH operations are applied to each and every rate for the specified time range. Here is the list of operations that are currently allowed: - Add, replace and remove Price - Add, replace and remove Restrictions You must have this scope: 'rates.manage'.

Patch Reservation

Here is the list of operations that are currently allowed: - Add, replace and remove Comment - Add, replace and remove GuestComment - Add, replace and remove PaymentAccount - Add, replace and remove TravelPurpose - Add, replace and remove AdditionalGuests - Add a company (using company/Id, and only if not already set) - Add, replace and remove Commission - Replace PrimaryGuest - Remove ValidationMessages You must have this scope: 'reservations.manage'.

Patch Service

Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace Name - Replace Description - Replace DefaultGrossPrice - Replace PricingUnit - Replace PostNextDay - Replace Availability - Add/Replace/Remove/Update AccountingConfigs - Replace ChannelCodes You must have at least one of these scopes: 'services.manage, setup.manage'.

Patch Sub Account

Allows to modify the name of the sub-account. You must have at least one of these scopes: 'subledger.manage, setup.manage'.

Patch Time Slice Definition

Use this call to modify a time slice definition of the property. Here is the list of operations that are currently allowed: - Replace Name - Replace CheckInTime (only possible if the time slice definition is not in-use) - Replace CheckOutTime (only possible if the time slice definition is not in-use) You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Patch Unit

Here's a list of allowed operations: - Set unit condition - Set unit description - Set unit name - Set unit unitGroupId - Set unit maxPersons - Add unit attribute - Remove unit attribute You must have at least one of these scopes: 'units.manage, setup.manage'.

Patch Unit Attribute

Here's a list of allowed operations: - Replace / Remove Description You must have at least one of these scopes: 'unitattributes.manage, setup.manage'.

Patch Unit Group Availability

You can replace AllowedOverbooking for a unit group You must have this scope: 'availability.manage'.

Patch multiple units

Here's a list of allowed operations: - Set unit condition - Set unit description - Set unit name - Set unit unitGroupId - Set unit maxPersons - Add unit attribute - Remove unit attribute You must have at least one of these scopes: 'units.manage, setup.manage'.

Pay Invoice

Settles the invoice, if the invoice has an amount to be paid (total != 0). You must have this scope: 'invoices.manage'.

Post Charges Folio

Use this call for cases when the folio should be closed early. For example, when a guest wants to get the invoice right after the check-in As posting charges before the service is delivered is potentially risky, this operation will fail if there are any unposted charges further in the future than 7 days. Posting open charges is only possible for fully prepaid folios. Requires 'allowed action': PostOpenCharges. You must have this scope: 'folios.manage'.

Read Account

Returns one account, as specified by its number and the property. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Read Age Category

Get an age category by id. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Read Arrival Report

Returns number of arriving guests for a property for a certain month. Only over-night rateplans are considered. Includes statistical information on purpose of travel, and nationality. The data is taken from the primary guest only. The status considered are: in-house, confirmed, and checked out. You must have this scope: 'reports.read'.

Read Block

Retrieves a block, specified by its ID. You must have at least one of these scopes: 'blocks.read, reservations.read, reservations.manage'.

Read Booking

Retrieves a booking with all its reservations. You must have at least one of these scopes: 'reservations.read, reservations.manage'.

Read Cancellation Policy

Get a specific cancellation policy. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Read Capture Policy

Get a specific capture policy. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Read City Tax

Get a specific city tax. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Read Company

Get a company by ID. You must have at least one of these scopes: 'companies.read, companies.manage'.

Read Current Account

Retrieves information about the current account. You need to be authorized (no particular scope required)

Read Folio

Get a folio by ID. You must have at least one of these scopes: 'folios.read, folios.manage'.

Read Group

Retrieves a specific group booking with all its related blocks You must have at least one of these scopes: 'groups.read, reservations.read, reservations.manage'.

Read Invoice

Gets invoice data by its ID. Only works for invoices that have already been created using POST /invoices. You must have this scope: 'invoices.read'.

Read Invoice Preview

To see if the invoice creation would be successful, check the warnings. You must have this scope: 'invoices.read'.

Read Languages

Get the language settings You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Read Maintenance

Get a specific maintenance by ID. You must have at least one of these scopes: 'maintenances.read, maintenances.manage'.

Read No Show Policy

Get a specific no-show policy. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Read Payment

Get a payment by its ID You must have at least one of these scopes: 'folios.read, folios.manage'.

Read Property

Get a property by id. You need to be authorized (no particular scope required)

Read Property Settings

Get base settings for a property. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Read Rate Plan

Get a rate plan by id. To be able to read a corporate rate plan a client must additionaly have 'rateplans.read-corporate' scope assigned. You must have at least one of these scopes: 'rateplans.read, setup.read, setup.manage'.

Read Refund

Get a refund by its ID You must have at least one of these scopes: 'folios.read, folios.manage'.

Read Reservation

Retrieves a reservation, specified by its ID. You must have at least one of these scopes: 'reservations.read, reservations.manage'.

Read Revenue Report

You must have this scope: 'reports.read'.

Read Schema

Returns the schema of subledger, split into global and guest ledger. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Read Service

Get a specific service. You must have at least one of these scopes: 'services.read, setup.read, setup.manage'.

Read Sub Account

Get a sub-account by ID. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, setup.read, setup.manage'.

Read Time Slice Definition

Get a specific time slice definition for a property. A time slice definition specifies the pattern for recurring time slots. The time slots define when reservations in the property can start or end. It is used in the rate plans when managing prices for renting out the units. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Read Unit

Get a unit by id. You must have at least one of these scopes: 'units.read, setup.read, setup.manage'.

Read Unit Attribute

Get unit attribute by id You must have at least one of these scopes: 'unitattributes.read, setup.read, setup.manage'.

Read Unit Group

Get a unit group by id. You must have at least one of these scopes: 'unitgroups.read, setup.read, setup.manage'.

Release Block

Release a specific block which is in status 'Definite'. This changes the status to 'Tentative'. You must have at least one of these scopes: 'blocks.manage, reservations.manage'.

Remove City Tax Reservation

Use this is you want to remove the city tax from a reservation before the stay. You must have this scope: 'reservations.manage'.

Reopen Folio

Reopens a closed folio. You can only reopen a folio if no invoice has been created for the folio. Otherwise, use `invoice-actions/{invoiceId}/cancel` endpoint to cancel an invoice and reopen the folio. Requires 'allowed action': Reopen. You must have this scope: 'folios.manage'.

Set Live Current Account

Move the current account to live. This changes the account type to 'Live'. You must have this scope: 'account.manage'.

Splt Charge Folio

You must have at least one of these scopes: 'allowances.post, charges.create, folios.manage'.

Splt Payment Folio

You must have at least one of these scopes: 'payments.create, refunds.create, folios.manage'.

Suspend Current Account

Suspends the current account. This changes the account type to 'Suspended'. You must have this scope: 'account.manage'.

Unassign Units Reservation

Unassigns units for all time slices of the given reservation. If no units are assigned for the reservation nothing will happen. It will fail for reservations in status 'CheckedOut'. You must have at least one of these scopes: 'reservations.assign-unit, reservations.manage'.

Update Current Account

Completely replaces an account with the new definition passed in. The old data will be lost. You must have this scope: 'account.manage'.

Update Invoice Address

If the address does not exist for one of the specified properties, it is created. If it exists, it is completely replaced. You must have at least one of these scopes: 'setup.manage, settings.manage'.

Update Languages

Use this call to modify the language settings of the account. You must have at least one of these scopes: 'settings.manage, setup.manage'.

Update Night Audit

The night audit will post all charges for services that were delivered on the past business day in the folio and set all occupied rooms to 'Dirty' You must have at least one of these scopes: 'operations.manage, operations.trigger-night-audit'.

Update Rate Plan

Use this call to modify a rate plan. You must have at least one of these scopes: 'rateplans.manage, setup.manage'.

Update Rates

All rates specified in the request will be initialized, or overwritten if they already exist. Make sure that the from and to date and time in the rates match the time slice definition of the rate plan. The easiest way to achieve this is calling the GET /rate-plans/{id}/rates for the time range you want to update and then resend the payload with the set prices and restrictions. You must have this scope: 'rates.manage'.

Update Unit Group

Use this call to modify a unit group. You must have at least one of these scopes: 'unitgroups.manage, setup.manage'.

Update Units Condition

You must have this scope: 'operations.change-room-state'.

Wash Block

Wash a specific block which is in status 'Definite'. This releases all unpicked units. You must have at least one of these scopes: 'blocks.manage, reservations.manage'.

Read Offer Index

Calculates and returns offers per time slice for a specific rate plan, arrival and departure date. You must have at least one of these scopes: 'offer-index.read, offers.read'.

Search Age Categories

Get the list of age categories. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Search Blocks

Returns a list of all blocks, filtered by the specified parameters. If no parameters are set, returns the entire list. You must have at least one of these scopes: 'blocks.read, reservations.read, reservations.manage'.

Search Bookings

Returns a list of all bookings, filtered by the specified parameters. If no parameters are set, returns the entire list. You must have at least one of these scopes: 'reservations.read, reservations.manage'.

Search Cancellation Policies

Get the list of cancellation policies. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Search Capture Policies

Get the list of capture policies. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Search Child Accounts

You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Search City Tax

Get the list of all city taxes. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Search Companies

Get the list of companies. You must have at least one of these scopes: 'companies.read, companies.manage'.

Search Company Invoices Vat Report

You must have this scope: 'reports.read'.

Search Corporate Codes

Returns all existing corporate codes that match given criteria. You must have this scope: 'rateplans.read-corporate'.

Search Countries

Returns a list of ISO country codes that could be used to create properties. You need to be authorized (no particular scope required)

Search Currencies

Returns a list of all currencies.

Search External Accounts

Returns a list of accounts in one property for a folio. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Search Folio Logs

You must have this scope: 'logs.read'.

Search Folios

Allowed actions are only returned, when the list is filtered by reservation ID. You must have at least one of these scopes: 'folios.read, folios.manage'.

Search Global Accounts

Returns a list of accounts in one property, having the same global account as parent. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Search Groups

Returns a list of all group bookings, filtered by the specified parameters. If no parameters are set, returns the entire list You must have at least one of these scopes: 'groups.read, reservations.read, reservations.manage'.

Search Guest Accounts

Returns a list of accounts in one property for a reservation. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, accounting.read'.

Search Invoice Address

Get the list of all invoice addresses. You must have at least one of these scopes: 'setup.read, setup.manage, settings.read, settings.manage'.

Search Invoices

Gets the list of all invoices (the metadata only, not the files). You must have this scope: 'invoices.read'.

Search Maintenances

Get a list of maintenances matching your filter. You must have at least one of these scopes: 'maintenances.read, maintenances.manage'.

Search Night Audit Logs

Returns a log of all night audits Newest log entries are returned first. You must have this scope: 'logs.read'.

Search No Show Policies

Get the list of no-show policies. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Search Offers

Calculates and returns available offers for a specific property, arrival and departure date. You must have at least one of these scopes: 'offers.read, reservations.manage'.

Search Offers For Reservation

Calculates and returns offers for amending a specific reservation. You must have at least one of these scopes: 'offers.read, reservations.manage'.

Search Ordered Services Report

Returns a list of ordered services per day with information about the guest and the reservation this service was ordered for. You must have this scope: 'reports.read'.

Search Payment Methods

Returns a list of all supported payment methods.

Search Payments

Returns a list of all payments for this folio ordered by creation date, newest first You must have at least one of these scopes: 'folios.read, folios.manage'.

Search Promo Codes

Returns all existing promo codes that match given criteria. You must have this scope: 'rateplans.read-corporate'.

Search Properties

Get the list of properties. You need to be authorized (no particular scope required)

Search Property Performance Report

The property performance API return you key performance indicator for the selected property like occupancy, ADR and RevPAR. It only considers the originally booked amounts for sold units excluding any additional services or manually posted charges or allowances. The results can be filterd to only show you data for a certain part of the business. For example you can exclude day-use reservations or complimentary rate plans. You must have this scope: 'reports.read'.

Search Rateplan Codes

Returns all existing rate plan codes that match given criteria. You must have at least one of these scopes: 'rateplans.read, setup.read, setup.manage'.

Search Rate Plan Offers

Calculates and returns available offers for a specific rate plan, arrival and departure date. You must have at least one of these scopes: 'offers.read, reservations.manage'.

Search Rate Plans

Get the list of rate plans depending on client scopes. If a client has no additional scopes, only public rate plans are returned. The 'rateplans.read-corporate' scope adds corporate rate plans to the response. You must have at least one of these scopes: 'rateplans.read, setup.read, setup.manage'.

Search Rates

Returns all rates for a specific rate plan within the specified time range. If a rate has not been initialized, it will still be returned, but anything besides the from and to values will be empty. The time range of a rate is defined by the time slice definition of the rate plan. Time ranges with no initialized rates will not be available for sell. To be able to read rates for a corporate rate plan a client must additionally have the 'rateplans.read-corporate' scope. You must have at least one of these scopes: 'rates.read, rates.manage'.

Search Refunds

Returns a list of all refunds for this folio ordered by creation date, newest first You must have at least one of these scopes: 'folios.read, folios.manage'.

Search Reservation Logs

You must have this scope: 'logs.read'.

Search Reservations

Returns a list of all reservations, filtered by the specified parameters. If no parameters are set, returns the entire list. You must have at least one of these scopes: 'reservations.read, reservations.manage'.

Search Service Availability

Get the list of available services for a specific property and time period. You must have this scope: 'availability.read'.

Search Service Offers

You must have at least one of these scopes: 'offers.read, reservations.manage'.

Search Service Offers For Reservation

Calculates and returns service offers for a specific reservation. You must have at least one of these scopes: 'offers.read, reservations.manage'.

Search Services

Get the list of services. You must have at least one of these scopes: 'services.read, setup.read, setup.manage'.

Search Services For Reservation

Returns the services booked for a specific reservation. You must have at least one of these scopes: 'reservations.read, reservations.manage'.

Search Service Types

Returns a list of all supported service types.

Search Sources

Returns a list of channels that could be used as a source to create bookings.

Search Sub Accounts

Returns a list of all sub-accounts. You must have at least one of these scopes: 'subledger.read, setup.read, setup.manage'.

Search Time Slice Definitions

Get all time slice definitions for a property. A time slice definition specifies the pattern for recurring time slots. The time slots define when reservations in the property can start or end. They are used in the rate plans when managing prices for renting out the units. You must have at least one of these scopes: 'settings.read, setup.read, setup.manage'.

Search Transactions Export Logs

Returns the audit log for all exports if accounting data that have been done. You must have this scope: 'logs.read'.

Search Unit Attributes

Get unit attribute list You must have at least one of these scopes: 'unitattributes.read, setup.read, setup.manage'.

Search Unit Availability

Get the list of available units for a specific property and time period. You must have this scope: 'availability.read'.

Search Unit Availability For Reservation

Get the list of available units for a specific reservation and time period. You must have at least one of these scopes: 'availability.read, reservations.manage'.

Search Unit Group Availability

Get the list of available unit groups for a specific property and time period. You must have this scope: 'availability.read'.

Search Unit Groups

Get the list of unit groups. You must have at least one of these scopes: 'unitgroups.read, setup.read, setup.manage'.

Search Units

Get the list of units. You must have at least one of these scopes: 'units.read, setup.read, setup.manage'.

Search Vat

Returns a list of all VAT types and percents for a country. Supported: - Belgium (BE) - Botswana (BW) - Cape Verde (CV) - Croatia (HR) - Czech Republic (CZ) - Denmark (DK) - Finland (FI) - France (FR) - without the super-reduced 2.1% VAT - French Polynesia (PF) - Germany (DE) - Morocco (MA) - Netherlands (NL) - Norway (NO) - without the VAT for raw fish supplies - Spain (ES) - South Africa (ZA) - Sweden (SE) - Switzerland (CH) - United Kingdom (GB)

14denní zkušební verze | Není vyžadována kreditní karta