Datová cetralizace: Automatizace a Jediný zdroj pravdy SSoT

Datová cetralizace: Automatizace a Jediný zdroj pravdy SSoT

Educative

Malé i velké firmy dnes pracují s desítkami nástrojů, které sbírají různé typy dat podle svého zaměření. Efektivní práce s daty je podle výzkumu Forresteru z roku 2021 klíčem k úspěchu a konkurenceschopnosti každé firmy. Jak s nimi ale účinně nakládat v případě, že jsou uložena v oddělených aplikacích?

Chod moderních firem je závislý na sběru a zpracování dat. Kontakty, informace o produktech, klientské i zaměstnanecké smlouvy, vydané i připravované dokumenty, korespondence a mnoho dalších druhů dat. V posledních dekádách vznikla téměř nekonečná řada programů a aplikací využívající technologie, jež data sbírají a spravují je za nás. Starají se tak o jejich automatizaci.

Automatizace dat ovlivňuje chod firmy různými způsoby. Při správném užívání může v první řadě vést k vyšší efektivitě firmy a pohotovějším rozhodnutím: automatizace může výrazně zvýšit rychlost a přesnost zpracování dat, a tím uvolnit čas pro jiné úkoly. Zároveň nabízí firmám možnost reagovat na skutečně aktuální podmínky na trhu, a tím také činit rychlejší a efektivnější rozhodnutí. Automatizace datových procesů může dále společnosti pomoci lépe porozumět svým zákazníkům a poskytovat personalizovanější a cílenější služby. V neposlední řadě také šetří pracovní kapacitu a tím i snižuje náklady (neefektivní řízení procesů stojí firmy ročně 20-30 % příjmů). Ale stačí to?

Přístup Single Source of Truth

Automatické zpracování dat může každé firmě přinést řadu výhod. Moderní firmy jsou však dnes o krok dál a přecházejí na model Single Source of Truth (SSoT), neboli „Jediný zdroj pravdy.“

SSoT je proces agregace dat z mnoha systémů (aplikací) do jednoho místa. Primárně se nejedná o systém, nástroj nebo strategii, ale spíše možnost prohledávat veškerá firemní data z jediného referenčního bodu. Na podobném principu fungují například internetové vyhledávače, které se snaží být jediným zdrojem pravdy pojmu vyhledávaného na internetu.

Jako příklad může posloužit společnost, která potřebuje sledovat informace o zákaznících. Bez SSoT mohou být údaje o zákaznících uloženy ve více systémech, například v systému CRM, automatizovaném marketingu a fakturačním systému. To může vést k duplicitním záznamům a nekonzistenci dat. Zavedením systému SSOT lze všechna data o zákaznících ukládat a aktualizovat na jediném centralizovaném místě, například v datovém skladu. To umožňuje přesnější a efektivnější správu informací o zákaznících a usnadňuje analýzu a rozdělení dat pro cílené marketingové aktivity.

SSoT je zcela zásadní pro proces správy, organizace a zpracování firemních dat, jejichž přesnost, aktuálnost a přístupnost všem koncům firmy je klíčová pro jejich správné využití. Podle studie společnosti Gartner mohou firmy, které implementují model SSoT, zaznamenat zvýšení v přesnosti dat až 30 %, mohou ale činit až o 75 % rychlejší obchodní rozhodnutí. Podle výzkumu McKinsey mohou pak firmy s fungujícím SSoT navýšit efektivitu operací až o 20 %.

Od Liesbeth Bronsema

Marketing & Community Manager