fbpx
Zpátky na blog

Jen velmi málo nových leadrů absolvují dostatečné školení před nástupem na svoji pozici. Přitom řídit lidi může být velmi složité. Průzkum LinkedInu z roku 2019 ukázal, že 93% manažerů má pocit, že by potřebovali více školení a 47% nikdy žádné nedostalo. Ať jste založili novou společnost, či povýšili do managementu, mohou se opakovat stále ty samé chyby, které uděláte.

1️⃣ Neurčíte si hranice

Lidé jsou bytostmi komplikovanými, emocionálně založenými a nepředvídatelnými. Všechny tyto aspekty si znásobte, když jste pod tlakem jako manažer firmy, či se snažíte vybudovat vlastní úspěšnou společnost. Každá překážka může působit mnohem více vyhraněně, než tomu tak doopravdy je. Proto je důležité si od začátku vytvořit zábranu mezi vámi a týmem. Lidé ve vašem týmu nejsou vašimi přáteli. Ano, chcete fungovat v přátelském prostředí, ano, je skvělé ukázat podporu, když váš kolega zažívá osobní problémy, ale je nutné si udržovat určité hranice mezi přátelstvím a prací. Proč? Pokud tak neučiníte, nevyhnutelně se setkáte s jedním nebo více z následujících:

  • 🕺Lidé se v práci uvolňují, protože vás vidí jako kamaráda a neberou vás vážně.
  • 🕵️‍♂️Ostatní členové týmu mohou vnímat váš blízký vztah s jedním ze zaměstnanců jako protekci.
  • 🤦‍♂️Zpětnou vazbu je brána příliš osobně.

2️⃣ Neposkytnete dostatečný feedback

Poskytování zpětné vazby může zaměstnancům pomoci zlepšit výkon a předejít tomu, že se vám kvalita práce vašich zaměstnanců vymkne kontrole. Když se vám něco nelíbí, neduste to v sobě, můžete pak třeba zbytečně vyhodit někoho schopného, kdo jen daný problém nevnímal jako problém. Také se nebojte ocenit tvrdě pracující zaměstnance a tím podpořit jejich produktivitu! Oni jsou srdcem vaší firmy, které bude tlouct tak dlouho, dokud budete mít skvělý tým kolem sebe.

3️⃣ Neudáte jasný směr

Mají vaši zaměstnanci pocit, že mají spoustu úkolů, ale neví kde dřív začít? V týmu nejsou jasně stanovené role, takže se jednotlivé úkoly řeší dlouho, neefektivně a chaoticky? Všechny tyto faktory mohou být pro vaše zaměstnance frustrující a unavující. Manažeři by měli stanovit úkoly, rozdat úlohy a identifikovat priority.

Vidíte se v některých těchto bodech? 😏Něco na tom bude…